کارشـنـاس ایـنـجـا

بیمه

چگونه تخفیف بیمه خودرو را منتقل کنیم

در این پست آموزشی در کارشناس 23 به شما به صورت خلاصه و مفید خواهیم گفت چگونه تخفیف بیمه خودرو خود را حفظ کنید و از دادن حق بیمه سرسام آور جهت تمدید مجدد بیمه برای خودرو جدید خود در امان بمانید . ابتدا باید توجه داشته باشید اسم شخصی که در برگه سبز مالک […]

تمامی حقوق برای گروه کارشناس اینجا  محفوظ است – از 1397 تهران ، نواب ، برج های شهاب دو ، کارشناسی خودرو اینجا
درخـواست سریع کارشناسی