کارشـنـاس ایـنـجـا

تحلیل و پیش بینی قیمت خودرو در سال جدید 1400

دغدغه همه افراد فعال در بازار خودرو این است که سال جدید قیمت خودرو چه خواهد شد ؟ هرچند در باب قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی طی سال آینده، سناریوهای مختلفی مطرح است، با این حال به نظر می‌رسد با توجه به شرایط کلی اقتصاد کشور و همچنین تجربه‌ موجود، فقط بحث مدیریت و کنترل قیمت […]

تمامی حقوق برای گروه کارشناس اینجا  محفوظ است – از 1397 تهران ، نواب ، برج های شهاب دو ، کارشناسی خودرو اینجا
درخـواست سریع کارشناسی