کارشـنـاس ایـنـجـا

هزینه کارشناسی خودرو به عهده کیست ؟

هزینه کارشناسی خودرو به عهده کیست ؟ هزینه کارشناسی به عهده اشخاص حقیقی و حقوقی می‌باشد که از کارشناسان محل وقوع مورد ارزیابی انتخاب یا درخواست می‌نمایند. این افراد برای دریافت خدمات کارشناسی، هزینه مربوط به دستمزد کارشناس را پرداخت می‌کنند. در صورتی که محل ارزیابی مربوط به زمینه‌های مختلف یا افراد مختلف باشد، هزینه‌ها […]

تمامی حقوق برای گروه کارشناس اینجا  محفوظ است – از 1397 تهران ، نواب ، برج های شهاب دو ، کارشناسی خودرو اینجا
درخـواست سریع کارشناسی