کارشـنـاس ایـنـجـا

ضرر های احتمالی در صورت کارشناسی نکردن خودرو

یکی از ضرر هایی که ممک است خریدار در صورت کارشناسی نکردن خودرو مورد معامله متحمل شود ، رنگ دار بودن خودرو بیش از گفته های فروشنده می باشد ، ضرر بعدی احتمال اسیب دیدن ارکان اصلی تر خودرو مثل شاسی ها ، و سقف و ستون ها می باشد ، حتی ممکن است موتور خودرو و یا اتاق خودرو به صورت غیر قانونی تعویض شده باشد ، که ضرر بسیار بالایی به خریدار متحمل می کند و احتمال پلاک نشدن خودرو نیز بسیار افزایش می یابد .

 

گروه کارشناسی ، کارشناس 23 توصیه میکند همیشه پیش از انجام معامله نسبت به کارشناسی کامل خودرو مورد معامله اقدام کرده و از صحت گفته های فروشنده اطمینان حاصل فرمایید .

ارسال دیدگاه

تمامی حقوق برای گروه کارشناس اینجا  محفوظ است – از 1397 تهران ، نواب ، برج های شهاب دو ، کارشناسی خودرو اینجا
درخـواست سریع کارشناسی