کارشـنـاس ایـنـجـا

لغو افزایش قیمت خودرو توسط رییس جمهور / قیمت خودرو چه میشود ؟

آیا مردم می دانند که بخشی از گران شدن قیمت تمام شده خودرو به دلیل قیمت گذاری دستوری از یک سو و افزایش نهاده های تولید از سوی دیگر است؟ آیا مردم می دانند که این عدم افزایش قیمت باعث زیان و خسران بیش‌تر آنان خواهد شد و هر که توان سوداگری و دلالی بیش‌تر داشته باشد، نفع بیش‌تری خواهد برد؟ آیا مردم می دانند که در نهایت خودشان از عدم افزایش قیمت ها زیان می بینند؟

به نظر می آید که باید تا انتهای سال منتظر بمانیم تا نتیجه وسرنوشت قیمت خودرو را در سال 1400 شاهد باشیم .

شاید در نگاه اول، دستور رئیس جمهور خوشایند آنان باشد، اما اگر وضعیت فعلی ادامه دار شود و زنجیره تأمین خطوط تولید ناتوان از تأمین منابع خود باشند، افراد زیادی دوباره بی‌کار خواهند شد و هزینه بی‌کاری آنان را مردم باید پرداخت کنند.

با این حال، همان طور که اشاره شد تصمیم اخیر رئیس جمهور تنها از زاویه دید پوپولیستی قابل توجیه است و غیر از خوشایند کردن مردم و ترس از اعتراضات اجتماعی هیچ دستاورد دیگری نخواهد داشت.

ارسال دیدگاه

تمامی حقوق برای گروه کارشناس اینجا  محفوظ است – از 1397 تهران ، نواب ، برج های شهاب دو ، کارشناسی خودرو اینجا
درخـواست سریع کارشناسی