کارشـنـاس ایـنـجـا

کارشناسی خودرو پژو پارس به همراه ویدیو

در کلیپ زیر گروه کارشناسی 23 به بررسی یک دستگاه خودرو پژو پارس پرداخته است که شرح ایرادات خودرو به صورت تیتر وار بیان می شود  :

1- دستکاری کیلومتر در حدود 100 هزار کیلومتر

2- ضربه وتصادف و خوردگی در قسمت شاسی جلو چپ و شاسی عقب دو طرف

3-رنگ شدگی و تعویض در قسمت درب موتور ، گلگیر جلو دو طرف و گلگیر عقب چپ و نوار پایین صندوق

ارسال دیدگاه

تمامی حقوق برای گروه کارشناس اینجا  محفوظ است – از 1397 تهران ، نواب ، برج های شهاب دو ، کارشناسی خودرو اینجا
درخـواست سریع کارشناسی