کارشـنـاس ایـنـجـا

زمان تعویض روغن موتور خودرو

زمان تعویض روغن موتور خودرو روغن موتور یکی از عناصر اساسی در نگهداری خودرو است که نقش بسیار مهمی در عملکرد و عمر موتور دارد. زمانی که ماشین شما نیاز به روغن موتور دارد، به علامت‌هایی مانند کاهش سطح روغن، صداهای غیرمعمول در موتور و دودهای نامطلوب از دودخانه توجه کنید. تعویض روغن موتور نه‌تنها […]

تمامی حقوق برای گروه کارشناس اینجا  محفوظ است – از 1397 تهران ، نواب ، برج های شهاب دو ، کارشناسی خودرو اینجا
درخـواست سریع کارشناسی